Som valor social, som una associació sense ànim de lucre que volem treballar amb persones amb capacitats diferents, malaltia mental, amb risc d’exclusió social i les seves famílies, per garantir-ne la inserció laboral i reforçant el sentiment de pertinença d’aquest col·lectiu a la societat.

Les nostres finalitats són:

La promoció i gestió de tota mena d’iniciatives i recursos, així com la prestació de serveis relacionats amb l’atenció, la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malalties mentals i d’altres col·lectius amb risc d’exclusió social, i als seus familiars. Per assolir aquesta finalitat, l’associació es proposa:

a) Promoure la creació i el manteniment de llocs de treball per a aquestes persones, així com de les entitats amb qui hi col·labora, per tal de desenvolupar nous projectes d’inserció socio-laboral.

b) Dur a terme, directa o indirectament, activitats que li permetin crear ¡/o mantenir llocs de treball per aquestes persones.

c) Promoure i prestar serveis educatius, culturals, socials i de tota mena que facilitin el desenvolupament i l’autonomia personal, social i econòmica de les persones i desenvolupar nous projectes en aquest àmbit.

d) Potenciar les relacions i la col·laboració amb altres entitats privades i amb institucions publiques per tal d’assolir els objectius marcats.

e) Promoure el comerç social com a alternativa al comerç capitalista, basant-nos en solucions com el comerç just i el consum crític, orientant-lo cap al comerç de proximitat i entitats que treballen amb persones amb capacitats diferents, malaltia mental i/o amb risc d’exclusió social. L’associació gestionarà webs de venda online de productes i/o serveis de les entitats que hi vulguin/puguin participar. Les entitats que hi participin han de treballar per la integració laboral/social de persones amb capacitats diferents, malalties mentals o altres col·lectius amb risc d’exclusió social.

f) Aquesta entitat té, entre les seves finalitats, el foment de la igualtat entre dones i homes. Vetlla perquè les seves activitats integrin la perspectiva de gènere i treballa per a la promoció de la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral. S’establiran protocols per ajudar a les dones amb discapacitat/s o malalties mentals davant les agressions o violència de gènere.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Hem guanyat una beca d’innovació tecnològica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, del 2020 i això ens dona més facilitats per la creació del marketplace de productes amb valors socials.

Formem part de la Xarxa de l’Economia Social. Aspirem a ser una CET, en un futur, poder produir alguna cosa amb bona companyia. De moment, existim, i si arribem a ser, voldrem donar aixopluc a les persones amb capacitats diferents, malaltia mental i risc d’exclusió social. Ens agradaria fer un grup de lectura fàcil, un local per artistes on pintar, dissenyar, …

Treballem als barris de la Vall d’hebrón, Taxonera, Sant Genis,… Ens acompanyes? Col·labora, troba’ns a info@somvalorsocial.cat

Vols veure els nostres estatus? Aquí

Les persones sòcies aportem treball a l’associació de forma no remunerada.