Són una entitat sense ànim de lucre, que des de 1938, vetlla per a les persones amb discapacitat intel·lectual greu.
Potencien el benestar i la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual greu, a través de projectes educatius, ocupacionals, d’habitatge, de salut i d’oci. Cuiden des del respecte, l’amor i el foment de l’autonomia, de manera personalitzada i en xarxa amb la resta d’agents de l’entorn, seguint amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per la ONU.

Es financíen a través de concerts, contractes i subvencions plurianuals amb la Generalitat de Catalunya, amb concerts i convenis amb l’Ajuntament de Barcelona, per a l’acompanyament d’infants amb necessitats educatives especials, subvencions públiques per a projectes específics, aportacions de les famílies de les persones que atenem, mecenatge d’organitzacions i aportacions solidàries de l’entorn.

La Generalitat de Catalunya, els hi va atorgar el 2006 el Premi Nacional d’Educació i el 2015 la Creu de Sant Jordi.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment