Què és una C.E.T.

És un Centre Especial de Treball. Són una tipologia d’empresa amb una finalitat social. La seva característica principal és que com a mínim, el 70% de les persones que hi treballen, tenen una discapacitat superior al 33%. Disposen d’incentius i ajuts, ja que també han de fer la prestació dels serveis d’ajustament personal i social…