És un Centre Especial de Treball. Són una tipologia d’empresa amb una finalitat social. La seva característica principal és que com a mínim, el 70% de les persones que hi treballen, tenen una discapacitat superior al 33%. Disposen d’incentius i ajuts, ja que també han de fer la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat.

A Catalunya, n’hi ha més de 200, algunes molt importants, com el grup Asproseat, que és el grup promotor del Festival CADI, Festival de Curtmetratges Amateur i Discapacitat Intel·lectual, una experiència innovadora i inclusiva que cerca l’expressió de les persones amb discapacitat intel·lectual a través del llenguatge audiovisual. Aquesta empresa ha facturat el 2020, uns 17,8 milions d’euros, i dóna feina i cuida de 614 treballadors i treballadores, del que el 85% tenen algun tipus de discapacitat, però disposa d’infrastructura, com residències, centres ocupacionals, que donen cobertura a més de 1000 persones amb discapacitat1 .

I) Font https://www.lavanguardia.com/economia/20201109/49339670336/asproseat-logistica-social-empresa-discapacitados.html

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment